hello world!
visokotlačni čistilec
Published: June 10, 2021

Prisilna poravnava podjetja

Veliko ljudi se vsaj enkrat v življenju srečajo s tem, da žal ne morejo poplačati vseh obveznosti, kater so si nakopali. V tem primeru se zoper njih pričnejo razni postopki, zato da bi terjalec dobil denar nazaj. Velikokrat gre za terjatve, ko si ljudje izposodijo denar, vzamejo kredit, kupijo avto, vzamejo hipoteko za hišo in podobno. Prisilna poravnava podjetja nastane takrat, ko se je podjetje zadolžilo toliko, da ni zmožno poplačati svojih dolgov. Situacijo bo treba rešiti, pri čemer lahko pomagajo tudi storitve skupine P-S.

Razlika med stečajem in prisilno poravnavo podjetja

Razlika med stečajem in prisilno poravnavo podjetja je ta, da stečaj prekine delovanje podjetja ali pa osebe, ki se je znašla v zelo velikih dolgovih, ki jih ni zmožna poravnati. Namen in dejavnosti prisilne poravnave podjetja pa so ravno obratni od stečaja. S finančnim prestrukturiranjem se dolžniku omogoči, da postane plačilno sposoben in lahko nadaljuje svoje poslovanje. Izredno pomembno za vas kot upnika je tudi to, da naj bi v prisilni poravnavi dosegli ugodnejše pogoje plačila svojih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek, drugače povedano dobili bi poplačanega več dolga, kot pa pri stečaju. Prisilna poravnava podjetja, je v času krize še toliko bolj pogosta, saj podjetja ne morejo poslovati normalno in po ustaljenih tirnicah. Prisilna poravnava podjetja nastane tudi zaradi gospodarske krize ali pa različnih pandemij in pomankanja kapitala. 

Upniki o predlagani prisilni poravnavi glasujejo, pri čemer morajo za sprejem prisilne poravnave glasovati upniki, katerih terjatve po višini predstavljajo 60% vseh priznanih terjatev do dolžnika. Pri tem je treba opozoriti, da so nekatere terjatve za namen določitve glasovalnih pravic lahko tudi ponderirane.

Kako sploh prijaviti terjatve za prisilno poravnavo podjetja ?

Ko se odločite za  prisilno poravnavo podjetja mora ta biti ustrezno narejena. V prijavi za prisilno poravnavo podjetja mora biti točno naveden znesek  glavnice terjatev, znesek morebitnih in zastalih obresti, ki so nastale med postopkom. Poleg tega mora prijava za prisilno poravnavo vsebovati tudi opis dejstev iz katerih prijava izhaja. Prisilna poravnava podjetja lahko traja kar precej dolgo časa. 

Pogoji poslovanja
Kontakt